ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද සහ Deribit වෙතින් ඉවත් වන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද සහ Deribit වෙතින් ඉවත් වන්නේ කෙසේද

Deribit හි Crypto වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද අනාගතය Deribit මත Bitcoin Futures යනු BTC හි භෞතික බෙදාහැරීම මගින් පියවීමට වඩා මුදල් පියවීමකි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ බේරුම්කරණයේදී, ...
ආරම්භකයින් සඳහා Deribit හි වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද?
නිබන්ධන

ආරම්භකයින් සඳහා Deribit හි වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද?

ඩෙරිබිට් හි ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද Web【PC】 මත Deribit ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද? 1. deribit.com වෙත පිවිස "ගිණුමක් නොමැතිද?" ක්ලික් කරන්න. නැතහොත් කෙලින්ම ලියාපදිං...
Deribit බහුභාෂා සහාය
නිබන්ධන

Deribit බහුභාෂා සහාය

බහුභාෂා සහාය ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලක් නියෝජනය කරන ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශනයක් ලෙස, ලොව පුරා සිටින අපගේ සියලුම ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ළඟා වීම අපගේ අරමුණයි. බොහෝ භාෂා වල ප්‍රවීණ වීම සන්නිවේදනයේ සී...
Deribit වෙතින් පුරනය වී ආපසු ගන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Deribit වෙතින් පුරනය වී ආපසු ගන්නේ කෙසේද

Deribit වෙත පුරනය වන්නේ කෙසේද ඩෙරිබිට් ගිණුමට පුරනය වන්නේ කෙසේද【PC】 ඩෙරිබිට් වෙබ් අඩවියට යන්න . ඔබගේ "ඊමේල් ලිපිනය" සහ "මුරපදය" ඇතුලත් කරන්න. "Log i...
Deribit හි ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Deribit හි ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද

Web【PC】 මත Deribit ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද? 1. deribit.com වෙත පිවිස "ගිණුමක් නොමැතිද?" ක්ලික් කරන්න. නැතහොත් කෙලින්ම ලියාපදිංචි පිටුවට යන්න: https://www.deribit.com/...
ජංගම දුරකථනය (Android, iOS) සඳහා Deribit යෙදුම බාගත කර ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද?
නිබන්ධන

ජංගම දුරකථනය (Android, iOS) සඳහා Deribit යෙදුම බාගත කර ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද?

Deribit APP බාගත කරන්නේ කෙසේද? 1. deribit.com වෙත පිවිසෙන්න , එවිට ඔබට පිටුවේ පහළ වම්පස ඇති "බාගන්න" සොයා ගත හැක, නැතහොත් ඔබට අපගේ බාගැනීම් පිටුවට පිවිසිය හැක. i...
Deribit හි ලොගින් වී තැන්පත් කරන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Deribit හි ලොගින් වී තැන්පත් කරන්නේ කෙසේද

Deribit වෙත පිවිසෙන ආකාරය ඩෙරිබිට් ගිණුමට ඇතුල් වන්නේ කෙසේද【PC】 ඩෙරිබිට් වෙබ් අඩවියට යන්න . ඔබගේ "ඊමේල් ලිපිනය" සහ "මුරපදය" ඇතුලත් කරන්න. "Log in" බ...
Deribit සමඟ ගිණුමක් සාදා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Deribit සමඟ ගිණුමක් සාදා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද

Web【PC】 මත Deribit ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද? 1. deribit.com වෙත පිවිස "ගිණුමක් නොමැතිද?" ක්ලික් කරන්න. නැතහොත් කෙලින්ම ලියාපදිංචි පිටුවට යන්න: https://www.deribit.com/...
Deribit හි Crypto වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Deribit හි Crypto වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද

අනාගතය Deribit මත Bitcoin Futures යනු BTC හි භෞතික බෙදාහැරීම මගින් පියවීමට වඩා මුදල් පියවීමකි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ බේරුම්කරණයේදී, BTC ෆියුචර්ස් ගැනුම්කරු සැබෑ BTC මිලදී නොගන්නා අත...
Deribit හි ලියාපදිංචි වී ගිණුමට ඇතුල් වන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Deribit හි ලියාපදිංචි වී ගිණුමට ඇතුල් වන්නේ කෙසේද

Deribit හි ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද Web【PC】 මත Deribit ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද? 1. deribit.com වෙත පිවිස "ගිණුමක් නොමැතිද?" ක්ලික් කරන්න. නැතහොත් කෙලින්ම ලියාපදිංච...
Deribit හි වෙළඳ ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Deribit හි වෙළඳ ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද

Web【PC】 මත Deribit ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද? 1. deribit.com වෙත පිවිස "ගිණුමක් නොමැතිද?" ක්ලික් කරන්න. නැතහොත් කෙලින්ම ලියාපදිංචි පිටුවට යන්න: https://www.deribit.com/regis...
අනුබද්ධ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී Deribit හි හවුල්කරුවෙකු වන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

අනුබද්ධ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී Deribit හි හවුල්කරුවෙකු වන්නේ කෙසේද

අනුබද්ධ වැඩසටහන Deribit නව පරිශීලකයින් අපගේ වේදිකාව වෙත යොමු කිරීමෙන් එහි පරිශීලකයින්ට අනුබද්ධයන් වීමට ඉඩ සලසයි. මෙම පරිශීලකයින්ට ඩෙරිබිට් විසින් එකතු කරන ලද වෙළඳ ගාස්තු මත ප...