Hur man verifierar konto i Deribit
Handledningar

Hur man verifierar konto i Deribit

Vi vill gärna lära känna våra kunder. Därför ber vi våra (potentiella) kunder om personuppgifter och identifieringshandlingar som vi kommer att verifiera. Syftet är att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och annan olaglig verksamhet. Dessutom kommer dessa åtgärder att skydda våra kunder från obehörig användning av deras Deribit-konto. Sedan september 2021 har vi lagt till ytterligare en säkerhetsåtgärd till vår KYC-process. Nya individuella (icke-företags)klienter måste genomföra en livlighetskontroll. Detta innebär ett extra steg i verifieringsprocessen där en ny användare måste titta in i kameran, så vår ID-verifieringsprogramvara kan kontrollera om personen är samma person som personen i det ID som har lämnats. På så sätt minimerar vi identitetsbedrägerier. Befintliga kunder behöver inte slutföra det extra steget i kontrollen av livlighet.