Како да ја потврдите сметката во Deribit
Упатства

Како да ја потврдите сметката во Deribit

Ние би сакале да ги знаеме нашите клиенти. Затоа, ги прашуваме нашите (потенцијални) клиенти за лични податоци и документи за идентификација кои ние ќе ги потврдиме. Неговата цел е да спречи перење пари, финансирање тероризам и други незаконски активности. Понатаму, овие мерки ќе ги заштитат нашите клиенти од неовластена употреба на нивната сметка на Deribit. Од септември 2021 година додадовме уште една безбедносна мерка на нашиот процес KYC. Од новите индивидуални (некорпоративни) клиенти се бара да завршат проверка на живоста. Ова значи дополнителен чекор во процесот на верификација каде што новиот корисник треба да погледне во камерата, така што нашиот софтвер за проверка на лична карта може да провери дали лицето е истото лице со лицето во идентификацијата што е дадена. На овој начин ја минимизираме измамата со идентитетот. Постојните клиенти не мора да го завршат дополнителниот чекор од проверката на живоста.