Deribit Придружна програма - Deribit North Macedonia - Deribit Северна Македонија

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во Deribit


Придружна програма

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во Deribit
Deribit им овозможува на своите корисници да станат подружници со упатување нови корисници на нашата платформа. Овие корисници можат да генерираат приход врз основа на надоместоците за тргување собрани од Deribit. Филијалата може да заработи до 20% од овие такси .

Новите корисници кои се регистрираат преку валидна поврзана врска ќе добијат 10% попуст на таксите за тргување за првите шест месеци.


Како да станете партнер?

За да ја активирате придружната програма на вашата сметка, кликнете на вашето корисничко име (горниот десен агол), одете во „Моја сметка“ и кликнете на „Огранок“. За да учествувате, мора да се согласите со нашите општи Услови за користење и Условите наведени подолу. Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во Deribit


Услови

Вие се согласувате:
(1) да ги користите нашите услуги на етички начин и во согласност со стандардите на заедницата;

(2) да ја почитува заштитата предвидена со важечките закони и прописи;

(3) да ја почитувате приватноста на другите корисници (нема намерно да барате податоци или лозинки што им припаѓаат на други корисници, ниту пак ќе ги менувате датотеките или ќе се претставувате себеси како друг корисник, освен ако тој корисник не е експлицитно овластен да го стори тоа);

(4) да ја почитува правната заштита предвидена со законот за авторски права, законот за трговска тајна или други закони кои ја штитат интелектуалната сопственост;

(5) да прифаќа комерцијални пораки од нас; (6) не се здружувате за да стекнете приход од вашето лично тргување.


Комисии

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во Deribit
Се согласуваме да ви го платиме придружниот дел од надоместоците за трансакцијата („Комисиите“) за упатените продажби направени од вас. Новите корисници кои ќе се регистрираат преку валидна поврзана врска ќе добијат 10% попуст на надоместоците за тргување за првите 6 месеци.

Ако Дерибит собира такси во БТК (Биткоин), Дерибит ќе плаќа придружни провизии во БТК. Ако Deribit собира такси во ETH (Ethereum), Deribit ќе плаќа партнерски провизии во ETH. Ако Deribit собира такси во USDT (USD Tether), Deribit ќе плаќа партнерски провизии во USDT.


Структура на Комисијата за Филијалата

Период

Надоместоци (%)

Повеќе информации

0-6 месеци

20%

Филијалите добиваат 20% од надоместоците за првите шест месеци по пријавувањето.

6+ месеци

10%

Филијалите добиваат 10% од таксите по првите шест месеци од пријавувањето.


Структура на попуст за корисниците упатени од Филијалата

Период

Надоместоци (%)

Повеќе информации

0-6 месеци

10%

Корисникот добива 10% попуст за првите 6 месеци по пријавувањето.

Доделување на договор

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во Deribit
Овој договор е личен за вас. Не можете да ги доделите вашите права според овој договор без наша претходна писмена согласност. Ако навистина ги доделите вашите права, како што би било случај кога некој друг освен вас би ја користел вашата сметка, ќе останете одговорни пред нас за сите провизии што се должат според овој договор. Можеме да го доделиме овој договор во секое време.


Политики за рекламирање

Не ви е дозволено да ставате реклами или линкови за упатување на Deribit на која било (јавна) веб-локација од Соединетите Американски Држави, Канада, Холандија или која било друга земја. Се согласувате да ја почитувате заштитата предвидена со законот за хартии од вредност и другите важечки закони и прописи на вашата земја на живеење и која било друга земја.Гаранции Обесштетување

Вие разбирате дека Deribit не гарантира или предвидува каков било вид на добивка или одговор од споменатите услуги. Вие се согласувате Дерибит да го држите безопасен од какви било загуби, побарувања, трошоци, тужби, штети, трошоци, барања или обврски, заеднички или повеќе, од кој било вид или природа, за кои Дерибит може да стане предмет кои произлегуваат или се однесуваат на кој било начин со користењето на услугите обезбедени според овој договор. Ова обештетување се однесува во секој случај и ги вклучува, без ограничување, адвокатските трошоци, трошоците и трошоците што се всушност направени при одбраната или извршувањето на какви било загуби, побарувања, трошоци, тужби, штети или обврски.


Промена на условите на Условите

Го задржуваме правото да ги промениме условите и условите на овој договор по потреба. Користењето на нашите услуги од вас по наведените промени претставува прифаќање на тие нови услови и услови. Доколку не се согласувате со новите услови, може да го раскинете овој договор.


Известување за промени на сметката

Вие се согласувате да ни дадете други информации во врска со вашето користење на оваа услуга, како што сметаме дека е неопходно или пожелно. Се согласувате да не известите доколку се сменат вашата адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, информации за наплата.


Известувања

Сите известувања, барања, барања и други соопштенија според овој договор ќе бидат во писмена форма и ќе се смета дека се дадени на датумот на испорака: доколку се доставени лично до страната на која треба да и се даде известување; доколку е испратена по електронска пошта е-пошта.


Раскинување

Ако дознаеме за прекршување или веројатно прекршување на овие Услови, ќе се обидеме да ве известиме. Ако не преземете итни мерки за поправка, што е задоволително за нас, или во случај на сериозно прекршување на Условите, го задржуваме правото веднаш да ја прекинеме вашата сметка. Доколку ги користите нашите услуги како дел од која било кампања за масовно е-пошта, вашата сметка ќе биде укината веднаш и без предупредување. Исто така, може да бидете предмет на казни и правни дејствија како резултат на вашата масовна промоција на е-пошта.


Општи одредби

. Таквата неважечка одредба ќе ја замениме со друга одредба, која, важечка во сите погледи, ќе има ефект што е можно поблизок до оној од заменетата одредба.

Овој договор го сочинува целиот договор меѓу нас што се однесува на неговата тема и ги заменува сите наши претходни договори, застапувања и разбирања.

Ниту еден додаток, измена или измена на овој договор нема да биде обврзувачки освен ако не е извршен во писмена форма од двете страни.

Секое неуспех или одложување од наша страна да спроведеме која било одредба од овие Услови за користење или да оствариме кое било право според овие Услови за користење нема да се толкува како откажување до кој било степен од нашите права.

Овие Услови за користење и сите договори на кои се применуваат овие Услови за користење се регулирани со законите на Холандија. Сите спорови што може да произлезат помеѓу вас и нас може да се достават исклучиво до надлежниот суд на судската област Амстердам, Холандија.
Thank you for rating.