Deribit Partnerski program - Deribit Slovenia - Deribit Slovenija

Kako se pridružiti partnerskemu programu in postati partner v Deribitu


Partnerski program

Kako se pridružiti partnerskemu programu in postati partner v Deribitu
Deribit omogoča svojim uporabnikom, da postanejo pridruženi partnerji, tako da nove uporabnike napoti na našo platformo. Ti uporabniki lahko ustvarijo dohodek na podlagi provizij za trgovanje, ki jih pobere Deribit. Pridruženo podjetje lahko zasluži do 20 % teh provizij .

Novi uporabniki, ki se prijavijo prek veljavne pridružene povezave, bodo prvih šest mesecev prejeli 10-odstotni popust na provizije za trgovanje .


Kako postati partner?

Če želite aktivirati partnerski program na svojem računu, kliknite svoje uporabniško ime (zgornji desni kot), pojdite na »Moj račun« in kliknite »Poveži«. Če želite sodelovati, se morate strinjati z našimi splošnimi pogoji storitve in spodaj navedenimi pogoji. Kako se pridružiti partnerskemu programu in postati partner v Deribitu


Pogoji

Strinjate se, da:
(1) boste naše storitve uporabljali na etičen način in v skladu s standardi skupnosti;

(2) spoštovati zaščito, ki jo zagotavljajo veljavni zakoni in predpisi;

(3) spoštovati zasebnost drugih uporabnikov (ne boste namerno iskali podatkov ali gesel, ki pripadajo drugim uporabnikom, niti ne boste spreminjali datotek ali se predstavljali kot drug uporabnik, razen če vas ta uporabnik za to izrecno pooblasti);

(4) spoštovati pravno zaščito, ki jo zagotavlja zakon o avtorskih pravicah, zakon o poslovnih skrivnostih ali drugi zakoni, ki ščitijo intelektualno lastnino;

(5) za sprejemanje komercialne elektronske pošte od nas; (6) se ne pridružite sebi, da bi pridobili dohodek z osebnim trgovanjem.


provizije

Kako se pridružiti partnerskemu programu in postati partner v Deribitu
Strinjamo se, da vam plačamo pridruženi del transakcijskih provizij ('provizije') za vašo prodajo prek priporočil. Novi uporabniki, ki se prijavijo prek veljavne pridružene povezave, bodo prvih 6 mesecev prejeli 10-odstotni popust na provizije za trgovanje.

Če Deribit pobira provizije v BTC (Bitcoin), bo Deribit plačal pridružene provizije v BTC. Če Deribit pobira provizije v ETH (Ethereum), bo Deribit plačal pridružene provizije v ETH. Če Deribit pobira provizije v USDT (USD Tether), bo Deribit plačal pridružene provizije v USDT.


Struktura provizije za podružnico

Pika

Provizije (%)

Več informacij

0-6 mesecev

20 %

Podružnice prejmejo 20 % pristojbin prvih šest mesecev po prijavi.

6+ mesecev

10 %

Pridruženi partnerji prejmejo 10 % pristojbin po prvih šestih mesecih od prijave.


Struktura popustov za uporabnike, ki jih priporoči podružnica

Pika

Provizije (%)

Več informacij

0-6 mesecev

10 %

Uporabnik prejme 10% popust prvih 6 mesecev po prijavi.

Odstop pogodbe

Kako se pridružiti partnerskemu programu in postati partner v Deribitu
Ta pogodba je osebna za vas. Svojih pravic po tej pogodbi ne smete prenesti brez našega predhodnega pisnega soglasja. Če prenesete svoje pravice, kot bi bilo v primeru, ko bi nekdo drug namesto vas uporabljal vaš račun, nam ostajate odgovorni za morebitne provizije, zapadle v skladu s to pogodbo. To pogodbo lahko kadar koli prenesemo.


Politike oglaševanja

Ni vam dovoljeno objavljati nobenih oglasov ali napotitvenih povezav družbe Deribit na nobenih (javnih) spletnih mestih iz Združenih držav, Kanade, Nizozemske ali katere koli druge države. Strinjate se, da boste spoštovali zaščito, ki jo zagotavlja zakon o vrednostnih papirjih ter drugi veljavni zakoni in predpisi države vašega prebivališča in katere koli druge države.Garancije Odškodnina

Razumete, da Deribit ne jamči ali napoveduje kakršnega koli dobička ali odziva omenjenih storitev. Strinjate se, da bo Deribit varen pred kakršnimi koli izgubami, terjatvami, izdatki, tožbami, odškodninami, stroški, zahtevami ali obveznostmi, skupnimi ali ločenimi, ne glede na vrsto ali naravo, ki jih Deribit lahko postane predmet, ki izhajajo iz ali so kakor koli povezani z uporabo storitev, zagotovljenih v okviru te pogodbe. Ta odškodnina velja v vsakem primeru in vključuje, brez omejitev, odvetniške honorarje, stroške in izdatke, ki dejansko nastanejo pri obrambi pred ali uveljavljanju takšnih izgub, zahtevkov, izdatkov, tožb, odškodnin ali odgovornosti.


Sprememba pogojev določil

Pridržujemo si pravico, da po potrebi spremenimo pogoje te pogodbe. Vaša uporaba naših storitev po omenjenih spremembah pomeni sprejetje teh novih pogojev in določil. Če se ne strinjate z novimi pogoji, lahko to pogodbo prekinete.


Obvestilo o spremembah računa

Strinjate se, da nam boste posredovali druge informacije v zvezi z vašo uporabo te storitve, za katere menimo, da so potrebne ali zaželene. Strinjate se, da nas boste obvestili, če se vaš naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, podatki za obračun spremenijo.


Obvestila

Vsa obvestila, zahteve, zahteve in druga sporočila po tej pogodbi morajo biti v pisni obliki in se štejejo za dana na datum dostave: če so osebno dostavljena stranki, ki ji je treba poslati obvestilo; če je poslano po elektronski pošti email.


Odpoved

Če izvemo za kršitev ali verjetno kršitev teh pogojev, vas bomo poskušali obvestiti. Če ne sprejmete nemudoma popravnih ukrepov, ki so za nas zadovoljivi, ali v primeru resne kršitve pogojev določil, si pridržujemo pravico, da vaš račun takoj ukinemo. Če uporabljate naše storitve kot del množične e-poštne kampanje, bo vaš račun takoj in brez opozorila ukinjen. Zaradi vaše množične promocije po e-pošti boste morda tudi podvrženi globam in pravnim postopkom.


Splošne določbe

Če je ali postane katera koli določba teh splošnih pogojev nezakonita, nična ali neveljavna, taka neveljavnost ne vpliva na veljavnost preostalega dela splošnih pogojev. Tako neveljavno določilo bomo nadomestili s takšnim drugim določilom, ki bo imelo učinek, ki je čim bolj podoben učinku zamenjanega določila, ki je v vseh pogledih veljavno.

Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo med nami, ki se nanaša na njeno vsebino, in nadomešča vse naše prejšnje pogodbe, izjave in dogovore.

Nobena dopolnitev, sprememba ali sprememba te pogodbe ni zavezujoča, razen če sta obe stranki podpisani v pisni obliki.

Kakršna koli naša napaka ali zamuda pri uveljavljanju katere koli določbe teh pogojev storitve ali uveljavljanja katere koli pravice v skladu s temi pogoji storitve ne bo razlagana kot odpoved do katerega koli obsega našim pravicam.

Te pogoje storitve in vse pogodbe, za katere veljajo ti pogoji storitve, ureja nizozemska zakonodaja. Morebitne spore, ki lahko nastanejo med vami in nami, lahko predložite izključno pristojnemu sodišču sodnega okrožja Amsterdam na Nizozemskem.
Thank you for rating.