Deribit Partnerių programa - Deribit Lithuania - Deribit Lietuva

Kaip prisijungti prie Partnerių programos ir tapti Deribit partneriu


Partnerių programa

Kaip prisijungti prie Partnerių programos ir tapti Deribit partneriu
Deribit leidžia savo vartotojams tapti filialais nukreipiant naujus vartotojus į mūsų platformą. Šie vartotojai gali uždirbti pajamų pagal Deribit surinktus prekybos mokesčius. Filialas gali uždirbti iki 20 % šių mokesčių .

Nauji vartotojai, prisiregistravę naudodami galiojančią filialo nuorodą, gaus 10% nuolaidą prekybos mokesčiams pirmuosius šešis mėnesius.


Kaip tapti filialu?

Norėdami paskyroje suaktyvinti filialų programą, spustelėkite savo vartotojo vardą (viršutiniame dešiniajame kampe), eikite į „Mano paskyra“ ir spustelėkite „Affiliate“. Norėdami dalyvauti, turite sutikti su mūsų bendromis paslaugų teikimo sąlygomis ir toliau nurodytomis sąlygomis. Kaip prisijungti prie Partnerių programos ir tapti Deribit partneriu


Sąlygos

Jūs sutinkate:
(1) naudotis mūsų paslaugomis etiškai ir laikantis bendruomenės standartų;

(2) gerbti galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų numatytą apsaugą;

(3) gerbti kitų vartotojų privatumą (neturėsite tyčia ieškoti kitiems naudotojams priklausančių duomenų ar slaptažodžių, taip pat nekeisite failų ar neprisipažinsite savęs kitu vartotoju, nebent tas vartotojas aiškiai įgaliojo tai daryti);

(4) gerbti autorių teisių, komercinių paslapčių įstatymo ar kitų intelektinę nuosavybę saugančių įstatymų numatytą teisinę apsaugą;

(5) priimti iš mūsų komercinius el. laiškus; (6) nesusiję su savimi, kad gautumėte pajamų iš savo asmeninės prekybos.


Komisiniai

Kaip prisijungti prie Partnerių programos ir tapti Deribit partneriu
Sutinkame sumokėti jums filialo dalį sandorio mokesčių („Komisiniai“) už jūsų vykdomus persiuntimo pardavimus. Nauji vartotojai, prisiregistravę naudodami galiojančią filialo nuorodą, gaus 10% nuolaidą prekybos mokesčiams pirmuosius 6 mėnesius.

Jei Deribit renka mokesčius BTC (Bitcoin), Deribit mokės filialų komisinius BTC. Jei Deribit renka mokesčius ETH (Ethereum), Deribit mokės filialų komisinius ETH. Jei „Deribit“ mokesčius renka USDT (USD Tether), „Deribit“ mokės filialų komisinius USDT.


Komisijos struktūra filialui

Laikotarpis

Mokesčiai (%)

Daugiau informacijos

0-6 mėn

20 %

Filialai gauna 20% mokesčių už pirmuosius šešis mėnesius po registracijos.

6+ mėn

10 %

Filialai gauna 10% mokesčių po pirmųjų šešių registracijos mėnesių.


Nuolaidų struktūra filialo nurodytiems vartotojams

Laikotarpis

Mokesčiai (%)

Daugiau informacijos

0-6 mėn

10 %

Pirmuosius 6 mėnesius po registracijos vartotojas gauna 10% nuolaidą.

Sutarties perdavimas

Kaip prisijungti prie Partnerių programos ir tapti Deribit partneriu
Ši sutartis yra asmeninė jums. Jūs negalite perleisti savo teisių pagal šią sutartį be išankstinio raštiško mūsų sutikimo. Jei perleisite savo teises, kaip tai būtų tuo atveju, kai jūsų paskyra naudotųsi kitas asmuo, o ne jūs, būsite atsakingas mums už bet kokius komisinius, mokėtinus pagal šią sutartį. Šią sutartį galime perleisti bet kuriuo metu.


Reklamos politika

Jums neleidžiama dėti jokių Deribit reklamų ar nukreipimo nuorodų jokiose (viešosiose) interneto svetainėse iš JAV, Kanados, Nyderlandų ar bet kurios kitos šalies. Jūs sutinkate gerbti vertybinių popierių įstatymų ir kitų galiojančių jūsų gyvenamosios šalies ir bet kurios kitos šalies įstatymų ir taisyklių apsaugą.Garantijų atlyginimas

Jūs suprantate, kad Deribit negarantuoja ir neprognozuoja jokio pelno ar atsako iš minėtų paslaugų. Jūs sutinkate saugoti Deribit nuo bet kokių ir visų nuostolių, pretenzijų, išlaidų, ieškinių, žalos atlyginimo, išlaidų, reikalavimų ar įsipareigojimų, solidarių ar individualių, bet kokio pobūdžio ar pobūdžio, kurie gali tapti Deribit subjektu, kylantys ar bet kokiu būdu susiję su naudotis pagal šią sutartį teikiamomis paslaugomis. Ši kompensacija kiekvienu atveju taikoma ir apima, be apribojimų, advokatų honorarus, išlaidas ir išlaidas, faktiškai patirtas ginantis nuo tokių nuostolių, reikalavimų, išlaidų, ieškinių, žalos ar įsipareigojimų.


Sąlygų keitimas

Pasiliekame teisę prireikus keisti šios sutarties sąlygas. Jei po minėtų pakeitimų naudojatės mūsų paslaugomis, sutinkate su šiomis naujomis sąlygomis. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, galite nutraukti šią sutartį.


Pranešimas apie paskyros pakeitimus

Jūs sutinkate pateikti mums tokią kitą informaciją, susijusią su jūsų naudojimusi šia paslauga, jei mes manome, kad tai reikalinga ar pageidautina. Sutinkate mums pranešti, jei pasikeičia jūsų adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitymo informacija.


Pranešimai

Visi pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kiti pranešimai pagal šią sutartį yra rašytiniai ir laikomi įteiktais pristatymo dieną: jei įteikiami asmeniškai šaliai, kuriai turi būti pranešta; jei siunčiamas elektroniniu paštu el.


Nutraukimas

Jei sužinosime apie šių Sąlygų pažeidimą arba galimą pažeidimą, bandysime jus informuoti. Jei nesiimsite neatidėliotinų taisomųjų veiksmų, kurie mus tenkina, arba rimtai pažeidžiate Sąlygas, pasiliekame teisę nedelsiant nutraukti jūsų paskyrą. Jei naudositės mūsų paslaugomis kaip bet kokios masinės el. pašto kampanijos dalį, jūsų paskyra bus nedelsiant ir be įspėjimo nutraukta. Be to, jums gali būti skirtos baudos ir teisiniai veiksmai dėl masinės reklamos el. paštu.


Bendrosios nuostatos

Jei bet kuriuo metu kuri nors šių Sąlygų nuostata yra arba tampa neteisėta, negaliojančia arba negaliojančia, toks negaliojimas neturės įtakos likusių Sąlygų galiojimui. Tokią negaliojančią nuostatą pakeisime kita nuostata, kuri, galiojanti visais atžvilgiais, turės kuo artimesnę pakeistos nuostatos galią.

Ši sutartis sudaro visą mūsų susitarimą, susijusį su jos dalyku, ir pakeičia visus mūsų ankstesnius susitarimus, pareiškimus ir susitarimus.

Joks šios sutarties papildymas, pakeitimas ar pakeitimas nėra įpareigojantis, nebent tai būtų sudaryta raštu abiejų šalių.

Bet koks mūsų nesugebėjimas ar delsimas įgyvendinti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų nuostatą arba pasinaudoti bet kokia teise pagal šias paslaugų teikimo sąlygas nebus suprantamas kaip mūsų teisių atsisakymas.

Šias paslaugų teikimo sąlygas ir visas sutartis, kurioms taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos, reglamentuoja Nyderlandų įstatymai. Bet kokie ginčai, kurie gali kilti tarp jūsų ir mūsų, gali būti išimtinai perduoti kompetentingam Amsterdamo teisminės apygardos teismui, Nyderlanduose.
Thank you for rating.