Deribit โปรแกรมพันธมิตร - Deribit Thailand - Deribit ประเทศไทย

วิธีเข้าร่วม Affiliate Program และเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ใน Deribit


โปรแกรมพันธมิตร

วิธีเข้าร่วม Affiliate Program และเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ใน Deribit
Deribit อนุญาตให้ผู้ใช้เป็นพันธมิตรโดยอ้างอิงผู้ใช้ใหม่มายังแพลตฟอร์มของเรา ผู้ใช้เหล่านี้สามารถสร้างรายได้ตามค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ Deribit เรียกเก็บ พันธมิตรสามารถ รับรายได้มากถึง 20% ของค่าธรรมเนียมเหล่านี้

ผู้ใช้ใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านลิงค์พันธมิตรที่ถูกต้องจะได้รับ ส่วนลด 10% สำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วงหกเดือนแรก


จะเป็นพันธมิตรได้อย่างไร?

ในการเปิดใช้งานโปรแกรมพันธมิตรในบัญชีของคุณ คลิกที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ (มุมบนขวา) ไปที่ "บัญชีของฉัน" และคลิก "พันธมิตร" ในการเข้าร่วม คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปและเงื่อนไขข้อกำหนดตามรายละเอียดด้านล่าง วิธีเข้าร่วม Affiliate Program และเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ใน Deribit


เงื่อนไข

คุณตกลง:
(1) ใช้บริการของเราอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานชุมชน;

(2) เคารพในการคุ้มครองตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

(3) เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น (คุณต้องไม่แสวงหาข้อมูลหรือรหัสผ่านที่เป็นของผู้ใช้รายอื่นโดยเจตนา และคุณจะไม่แก้ไขไฟล์หรือแสดงตัวเองในฐานะผู้ใช้รายอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้รายนั้น)

(4) เคารพในการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า หรือกฎหมายอื่นที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

(5) ยอมรับอีเมลเชิงพาณิชย์จากเรา (6) ไม่เข้าร่วมตัวเองเพื่อรับรายได้จากการซื้อขายส่วนบุคคลของคุณ


คอมมิชชั่น

วิธีเข้าร่วม Affiliate Program และเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ใน Deribit
เราตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ('ค่าคอมมิชชั่น') ให้กับคุณในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ ('ค่าคอมมิชชั่น') สำหรับการขายแบบอ้างอิงที่คุณทำขึ้น ผู้ใช้ใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านลิงค์พันธมิตรที่ถูกต้องจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง 6 เดือนแรก

หาก Deribit เก็บค่าธรรมเนียมเป็น BTC (Bitcoin) Deribit จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรเป็น BTC หาก Deribit เก็บค่าธรรมเนียมใน ETH (Ethereum) Deribit จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรใน ETH หาก Deribit เก็บค่าธรรมเนียมเป็น USDT (USD Tether) Deribit จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรเป็น USDT


โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นสำหรับพันธมิตร

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม (%)

ข้อมูลเพิ่มเติม

0-6 เดือน

20%

พันธมิตรจะได้รับ 20% ของค่าธรรมเนียมในช่วงหกเดือนแรกหลังจากสมัคร

6+ เดือน

10%

พันธมิตรจะได้รับ 10% ของค่าธรรมเนียมหลังจากหกเดือนแรกของการสมัคร


โครงสร้างส่วนลดสำหรับผู้ใช้ที่ตัวแทนขายแนะนำ

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม (%)

ข้อมูลเพิ่มเติม

0-6 เดือน

10%

ผู้ใช้จะได้รับส่วนลด 10% สำหรับ 6 เดือนแรกหลังจากสมัคร

การมอบหมายสัญญา

วิธีเข้าร่วม Affiliate Program และเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ใน Deribit
ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงส่วนบุคคลสำหรับคุณ คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หากคุณมอบหมายสิทธิ์ของคุณ เช่นเดียวกับกรณีที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณจะใช้บัญชีของคุณ คุณจะต้องรับผิดต่อเราสำหรับค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ที่ครบกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้ เราอาจมอบหมายข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้


นโยบายการโฆษณา

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้วางโฆษณาหรือลิงค์อ้างอิงของ Deribit บนเว็บไซต์ (สาธารณะ) ใด ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศอื่นใด คุณตกลงที่จะเคารพการคุ้มครองตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณพำนักและประเทศอื่น ๆการชดใช้ค่าเสียหายการรับประกัน

คุณเข้าใจดีว่า Deribit ไม่รับประกันหรือคาดการณ์ผลกำไรหรือการตอบสนองประเภทใด ๆ จากบริการดังกล่าว คุณตกลงที่จะปกป้อง Deribit จากการสูญเสีย การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย คดีความ ความเสียหาย ต้นทุน ข้อเรียกร้องหรือความรับผิดใด ๆ และทั้งหมด ไม่ว่าประเภทหรือลักษณะใด ๆ ซึ่ง Deribit อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง การใช้บริการที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้ การชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้ในแต่ละกรณีและรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการป้องกันหรือบังคับใช้ความสูญเสีย การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย คดีความ ความเสียหาย หรือความรับผิดดังกล่าว


การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ตามความจำเป็น การใช้บริการของเราโดยคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่เหล่านั้น หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้


การแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชี

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ของคุณ ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเป็นที่ต้องการ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบหากที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลง


ประกาศ

การบอกกล่าว คำขอ ข้อเรียกร้อง และการสื่อสารอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าได้รับในวันที่จัดส่ง: หากส่งถึงฝ่ายที่ต้องการแจ้งเป็นการส่วนตัว ถ้าส่งทางอีเมล์


การ ยุติ

หากเราทราบถึงการละเมิดหรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดเงื่อนไขข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบ หากคุณไม่ดำเนินการแก้ไขในทันที ซึ่งเป็นที่น่าพอใจสำหรับเรา หรือในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อกำหนดอย่างร้ายแรง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณทันที หากคุณใช้บริการของเราเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญอีเมลจำนวนมาก บัญชีของคุณจะถูกยกเลิกทันทีและไม่มีการเตือนล่วงหน้า คุณอาจถูกปรับและดำเนินการทางกฎหมายอันเป็นผลมาจากการโปรโมตอีเมลจำนวนมากของคุณ


บทบัญญัติทั่วไป

หากบทบัญญัติใด ๆ ของเงื่อนไขข้อกำหนดเหล่านี้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของเงื่อนไขที่เหลือของเงื่อนไขข้อกำหนด เราจะแทนที่ข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวด้วยข้อกำหนดอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทุกประการจะมีผลใกล้เคียงกับข้อกำหนดที่ถูกแทนที่มากที่สุด

ข้อตกลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับสาระสำคัญและแทนที่ข้อตกลง การรับรอง และความเข้าใจก่อนหน้าทั้งหมดของเรา

ไม่มีการเพิ่มเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพัน เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

ความล้มเหลวหรือความล่าช้าใด ๆ ของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้หรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในขอบเขตใด ๆ ของสิทธิ์ของเรา

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงทั้งหมดที่ข้อกำหนดในการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ ข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา สามารถส่งไปยังศาลที่มีอำนาจของเขตตุลาการอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น
Thank you for rating.