Deribit Társprogram - Deribit Hungary - Deribit Magyarország

Hogyan csatlakozhat a társult programhoz, és hogyan lehet partner a Deribitben


Partnerprogram

Hogyan csatlakozhat a társult programhoz, és hogyan lehet partner a Deribitben
A Deribit lehetővé teszi felhasználóinak, hogy leányvállalatokká váljanak azáltal, hogy új felhasználókat irányítanak platformunkra. Ezek a felhasználók bevételre tehetnek szert a Deribit által beszedett kereskedési díjak alapján. Egy társult vállalkozás a díjak akár 20%-át is megkeresheti .

Az érvényes affiliate linken keresztül regisztráló új felhasználók 10% kedvezményt kapnak a kereskedési díjakból az első hat hónapban.


Hogyan válhat affiliate?

Az affiliate program fiókjában történő aktiválásához kattintson a felhasználónevére (jobb felső sarokban), lépjen a „Saját fiók” elemre, és kattintson a „Kapcsolat” elemre. A részvételhez el kell fogadnia általános szolgáltatási feltételeinket és az alábbiakban részletezett Feltételeket. Hogyan csatlakozhat a társult programhoz, és hogyan lehet partner a Deribitben


Feltételek

Ön vállalja, hogy:
(1) szolgáltatásainkat etikus módon és a közösségi normákkal összhangban használja;

(2) tiszteletben kell tartani a vonatkozó törvények és rendelkezések által biztosított védelmet;

(3) a többi felhasználó magánéletének tiszteletben tartása (nem kérhet szándékosan más felhasználók adatait vagy jelszavait, és nem módosíthat fájlokat, és nem képviselheti magát más felhasználóként, kivéve, ha az adott felhasználó erre kifejezetten felhatalmazást ad);

(4) tiszteletben kell tartani a szerzői jogi törvény, az üzleti titokról szóló törvény vagy más, a szellemi tulajdon védelmét szolgáló törvény által biztosított jogi védelmet;

(5) kereskedelmi e-mailek fogadása tőlünk; (6) ne csatlakozzon ahhoz, hogy bevételt szerezzen személyes kereskedéséből.


Jutalékok

Hogyan csatlakozhat a társult programhoz, és hogyan lehet partner a Deribitben
Vállaljuk, hogy kifizetjük Önnek a tranzakciós díjak (a „Jutalékok”) társult részét az Ön által végrehajtott ajánlási értékesítések után. Azok az új felhasználók, akik érvényes affiliate linken keresztül regisztrálnak, 10% kedvezményt kapnak a kereskedési díjakból az első 6 hónapban.

Ha a Deribit BTC-ben (Bitcoin) szedi be a díjakat, a Deribit a kapcsolt vállalkozás jutalékait BTC-ben fizeti. Ha a Deribit az ETH-ban (Ethereum) szedi be a díjakat, a Deribit a társult vállalkozás jutalékait ETH-ban fizeti. Ha a Deribit USDT-ben (USD Tether) szedi be a díjakat, a Deribit a társult jutalékokat USDT-ben fizeti.


A leányvállalat jutalékstruktúrája

Időszak

díjak (%)

Több információ

0-6 hónap

20%

A tagvállalatok a regisztrációt követő első hat hónapban a díjak 20%-át kapják.

6+ hónap

10%

A tagvállalatok a regisztrációt követő első hat hónap után a díjak 10%-át kapják.


Kedvezménystruktúra a társult vállalkozás által hivatkozott felhasználók számára

Időszak

díjak (%)

Több információ

0-6 hónap

10%

A felhasználó 10% kedvezményt kap a regisztrációt követő első 6 hónapban.

Szerződés átruházása

Hogyan csatlakozhat a társult programhoz, és hogyan lehet partner a Deribitben
Ez a megállapodás személyes az Ön számára. Ön nem ruházhatja át a jelen megállapodás szerinti jogait előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Ha átruházza a jogait, mint abban az esetben, ha Önön kívül valaki más használná a fiókját, akkor továbbra is felelős számunkra a jelen megállapodás alapján járó jutalékokért. Ezt a megállapodást bármikor átruházhatjuk.


Reklámozási szabályzat

Nem helyezhet el semmilyen Deribit hirdetést vagy hivatkozást az Egyesült Államok, Kanada, Hollandia vagy bármely más ország (nyilvános) webhelyére. Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja a lakóhelye szerinti ország és bármely más ország értékpapírtörvénye és egyéb vonatkozó törvényei és rendelkezései által biztosított védelmet.Garancia Kártalanítás

Ön tudomásul veszi, hogy a Deribit nem garantál és nem jósol semmiféle nyereséget vagy választ az említett szolgáltatásokból. Ön beleegyezik abba, hogy a Deribit mentesítse minden olyan veszteségtől, követeléstől, kiadástól, pertől, kártérítéstől, költségtől, követeléstől vagy kötelezettségtől, egyetemlegesen vagy egyetemlegesen, bármilyen jellegű vagy természetű, amely a Deribit tárgyává válhat, ami abból ered vagy bármilyen módon kapcsolódik a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatások igénybevétele. Ez a kártalanítás minden esetben vonatkozik, és korlátozás nélkül magában foglalja az ilyen veszteségek, követelések, költségek, perek, károk vagy kötelezettségek elleni védekezés vagy érvényesítés során felmerült ügyvédi díjakat, költségeket és kiadásokat.


Feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot a jelen szerződés feltételeinek szükség szerinti megváltoztatására. Szolgáltatásaink Ön általi használata az említett változtatások után az új feltételek elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, felmondhatja ezt a szerződést.


Értesítés a fiók változásairól

Ön beleegyezik abba, hogy megadja számunkra a szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos egyéb információkat, amelyeket szükségesnek vagy kívánatosnak tartunk. Ön beleegyezik abba, hogy értesít bennünket, ha címe, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatai megváltoznak.


Értesítések

A jelen megállapodás szerinti valamennyi értesítést, kérést, követelést és egyéb kommunikációt írásban kell megtenni, és a kézbesítés napján kézbesítettnek kell tekinteni: ha személyesen kézbesítik annak a félnek, akit értesíteni kell; ha e-mailben küldik el.


Felmondás

Ha tudomást szerezünk a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértéséről vagy valószínű megsértéséről, megkíséreljük értesíteni Önt. Ha Ön nem tesz azonnali, számunkra kielégítő orvosi intézkedést, vagy ha súlyosan megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, fenntartjuk a jogot, hogy fiókját azonnal megszüntessük. Ha tömeges e-mail kampány részeként használja szolgáltatásainkat, fiókját azonnal és figyelmeztetés nélkül megszüntetjük. A tömeges e-mailes promóció eredményeként pénzbírságot és jogi lépéseket is kiszabhatnak rád.


Általános rendelkezések

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelenség nem érinti a Feltételek többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést olyan más rendelkezéssel helyettesítjük, amely minden tekintetben érvényes lévén a kicserélt rendelkezéséhez a lehető legközelebbi hatályú.

Ez a megállapodás alkotja a tárgyára vonatkozó teljes megállapodást közöttünk, és felülír minden korábbi megállapodásunkat, nyilatkozatunkat és megállapodásunkat.

A jelen szerződés kiegészítése, módosítása vagy módosítása nem kötelező érvényű, kivéve, ha azt mindkét fél írásban megkötötte.

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezésének érvényesítésének vagy a jelen Szolgáltatási feltételek szerinti jogok gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül jogainkról való lemondásnak.

A jelen Szolgáltatási feltételekre és minden olyan szerződésre, amelyre ezek a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak, Hollandia törvényei az irányadók. Az Ön és köztünk esetlegesen felmerülő viták kizárólag az Amszterdam (Hollandia) bíróságához fordulhatnak.
Thank you for rating.