Deribit Partnerski program - Deribit Bosnia and Herzegovina - Deribit Bosna i Hercegovina

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u Deribitu


Partnerski program

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u Deribitu
Deribit omogućava svojim korisnicima da postanu podružnice upućivanjem novih korisnika na našu platformu. Ovi korisnici mogu ostvariti prihod na osnovu trgovačkih naknada koje prikuplja Deribit. Affiliate može zaraditi do 20% ovih naknada .

Novi korisnici koji se prijave preko važeće affiliate linka će dobiti 10% popusta na naknade za trgovanje u prvih šest mjeseci.


Kako postati affiliate?

Da biste aktivirali partnerski program na svom računu, kliknite na svoje korisničko ime (gornji desni ugao), idite na “Moj račun” i kliknite na “Affiliate”. Da biste učestvovali, morate se složiti s našim općim uvjetima korištenja i Uvjetima koji su detaljno navedeni u nastavku. Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u Deribitu


Uslovi

Saglasni ste:
(1) da koristite naše usluge na etički način iu skladu sa standardima zajednice;

(2) da poštuje zaštitu predviđenu važećim zakonima i propisima;

(3) da poštujete privatnost drugih korisnika (nećete namerno tražiti podatke ili lozinke koje pripadaju drugim korisnicima, niti ćete menjati datoteke ili se predstavljati kao drugi korisnik osim ako za to nije izričito ovlašćen od strane tog korisnika);

(4) da poštuje pravnu zaštitu predviđenu zakonom o autorskim pravima, zakonom o poslovnoj tajni ili drugim zakonima koji štite intelektualnu svojinu;

(5) da prihvatate komercijalne e-poruke od nas; (6) da se ne pridružujete sebi da biste ostvarili prihod od vašeg ličnog trgovanja.


Provizije

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u Deribitu
Slažemo se da ćemo vam platiti partnerski dio transakcijskih naknada ('Provizije') za prodaju preporuka koje ste izvršili. Novi korisnici koji se registruju putem važeće affiliate linka će dobiti 10% popusta na naknade za trgovanje u prvih 6 mjeseci.

Ako Deribit prikuplja naknade u BTC-u (Bitcoin), Deribit će plaćati provizije pridruženoj kompaniji u BTC-u. Ako Deribit prikuplja naknade u ETH (Ethereum), Deribit će plaćati provizije pridruženim korisnicima u ETH. Ako Deribit naplaćuje naknade u USDT (USD Tether), Deribit će plaćati provizije pridruženoj kompaniji u USDT.


Struktura komisije za podružnicu

Period

Naknade (%)

Više informacija

0-6 mjeseci

20%

Partneri primaju 20% naknada za prvih šest mjeseci nakon registracije.

6+ mjeseci

10%

Partneri primaju 10% naknada nakon prvih šest mjeseci od registracije.


Struktura popusta za korisnike koje je affiliate preporučio

Period

Naknade (%)

Više informacija

0-6 mjeseci

10%

Korisnik dobija 10% popusta prvih 6 mjeseci nakon registracije.

Ustupanje ugovora

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u Deribitu
Ovaj ugovor je lični za vas. Ne možete ustupiti svoja prava prema ovom ugovoru bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Ako ustupite svoja prava, kao što bi bio slučaj kada bi neko drugi osim vas koristio vaš račun, ostat ćete nam odgovorni za sve provizije koje dospijevaju prema ovom ugovoru. Ovaj ugovor možemo ustupiti u bilo koje vrijeme.


Pravila oglašavanja

Nije vam dozvoljeno da postavljate bilo kakve reklame ili linkove za preporuke Deribit-a na bilo koju (javnu) web stranicu iz Sjedinjenih Država, Kanade, Holandije ili bilo koje druge zemlje. Saglasni ste da ćete poštovati zaštitu koju pruža zakon o vrijednosnim papirima i drugi primjenjivi zakoni i propisi vaše zemlje prebivališta i bilo koje druge zemlje.Garancije obeštećenja

Razumijete da Deribit ne garantuje niti predviđa bilo kakvu vrstu profita ili odgovora od navedenih usluga. Slažete se da ćete Deribit držati bezopasnim od svih gubitaka, potraživanja, troškova, tužbi, šteta, troškova, zahtjeva ili obaveza, solidarnih ili višestrukih, bilo koje vrste ili prirode, kojima Deribit može postati predmet koji proizlaze iz ili se na bilo koji način odnose na korištenje usluga koje se pružaju prema ovom ugovoru. Ovo obeštećenje se primenjuje u svakom slučaju i uključuje, bez ograničenja, advokatske honorare, troškove i izdatke koji su stvarno nastali u odbrani ili sprovođenju bilo kakvih takvih gubitaka, potraživanja, troškova, tužbi, štete ili obaveza.


Promjena uvjeta

Zadržavamo pravo da po potrebi promijenimo odredbe i uslove ovog ugovora. Vaše korištenje naših usluga nakon navedenih promjena predstavlja prihvatanje ovih novih uslova i odredbi. Ako se ne slažete sa novim uslovima i odredbama, možete raskinuti ovaj ugovor.


Obavještenje o promjenama na računu

Saglasni ste da ćete nam dati takve druge informacije koje se odnose na vaše korištenje ove usluge koje smatramo potrebnim ili poželjnim. Saglasni ste da ćete nas obavijestiti ako se promijeni vaša adresa, adresa e-pošte, broj telefona, podaci o naplati.


Obavještenja

Sva obavještenja, zahtjevi, zahtjevi i druga komunikacija prema ovom ugovoru biće u pisanoj formi i smatraće se da su date na dan dostave: ako su dostavljene lično strani kojoj se obavještenje treba dati; ako se šalje elektronskom poštom e-poštom.


Raskid

Ako saznamo za kršenje ili vjerovatno kršenje ovih Uslova, pokušat ćemo vas obavijestiti. Ako ne preduzmete hitne korektivne mjere, koje su za nas zadovoljavajuće, ili u slučaju ozbiljnog kršenja Uslova, zadržavamo pravo da odmah ukinemo vaš račun. Ako koristite naše usluge kao dio bilo koje masovne email kampanje, vaš račun će biti ukinut odmah i bez upozorenja. Također možete biti podložni novčanim kaznama i pravnim postupcima kao rezultat vaše masovne promocije putem e-pošte.


Opšte odredbe

Ako u bilo kom trenutku bilo koja odredba ovih Uslova postane ili postane nezakonita, ništavna ili nevažeća, takva nevažeća neće uticati na valjanost ostatka Uslova. Mi ćemo takvu nevažeću odredbu zamijeniti takvom drugom odredbom, koja će, pošto je važeća u svim aspektima, imati učinak što je bliži onom zamijenjene odredbe.

Ovaj ugovor predstavlja cjelokupni ugovor između nas koji se odnosi na njegovu temu i zamjenjuje sve naše prethodne sporazume, izjave i razumijevanja.

Nijedna dopuna, izmjena ili dopuna ovog ugovora neće biti obavezujuća osim ako ih obje strane ne potpišu u pisanoj formi.

Svaki naš neuspjeh ili kašnjenje da provedemo bilo koju odredbu ovih Uslova korištenja ili da iskoristimo bilo koje pravo prema ovim Uslovima usluge neće se tumačiti kao odricanje u bilo kojoj mjeri od naših prava.

Ovi Uslovi korišćenja usluge i svi ugovori na koje se ovi Uslovi korišćenja primenjuju regulisani su zakonima Holandije. Svi sporovi koji mogu nastati između vas i nas mogu se podnijeti isključivo nadležnom sudu sudskog okruga Amsterdam, Holandija.
Thank you for rating.