Deribit Sidusprogramm - Deribit Estonia - Deribit Eesti

Kuidas liituda sidusprogrammiga ja saada Deribiti partneriks


Sidusprogramm

Kuidas liituda sidusprogrammiga ja saada Deribiti partneriks
Deribit võimaldab oma kasutajatel saada sidusettevõteteks, suunates uusi kasutajaid meie platvormile. Need kasutajad saavad teenida tulu Deribiti kogutud kauplemistasude alusel. Sidusettevõte võib teenida kuni 20% nendest tasudest .

Uued kasutajad, kes registreeruvad kehtiva sidusettevõtte lingi kaudu, saavad esimese kuue kuu kauplemistasudelt 10% allahindlust .


Kuidas saada sidusettevõtteks?

Sidusprogrammi aktiveerimiseks oma kontol klõpsake oma kasutajanimel (paremas ülanurgas), minge jaotisse "Minu konto" ja klõpsake "Sidusettevõte". Osalemiseks peate nõustuma meie üldiste teenusetingimuste ja allpool kirjeldatud tingimustega. Kuidas liituda sidusprogrammiga ja saada Deribiti partneriks


Tingimused

Nõustute:
(1) kasutama meie teenuseid eetilisel viisil ja kooskõlas kogukonna standarditega;

(2) austama kohaldatavate seaduste ja määrustega sätestatud kaitset;

(3) austada teiste kasutajate privaatsust (te ei tohi tahtlikult otsida teistele kasutajatele kuuluvaid andmeid ega paroole, samuti ei muuda faile ega esinda end teise kasutajana, välja arvatud juhul, kui see kasutaja on selleks selgesõnaliselt volitanud);

(4) austama autoriõiguse seaduse, ärisaladuse seaduse või muude intellektuaalomandit kaitsvate seadustega sätestatud õiguskaitset;

(5) võtta vastu meilt kommertsmeile; (6) mitte siduda end isikliku kauplemisega tulu teenimiseks.


Komisjonitasud

Kuidas liituda sidusprogrammiga ja saada Deribiti partneriks
Oleme nõus tasuma teile tehingutasude sidusettevõtte osa ("vahendustasud") teie tehtud soovitusmüügi eest. Uued kasutajad, kes registreeruvad kehtiva sidusettevõtte lingi kaudu, saavad esimese 6 kuu jooksul kauplemistasudelt 10% allahindlust.

Kui Deribit kogub tasusid BTC-s (Bitcoin), maksab Deribit sidusettevõtte komisjonitasusid BTC-s. Kui Deribit kogub tasusid ETH-s (Ethereum), maksab Deribit sidusettevõtte komisjonitasusid ETH-s. Kui Deribit kogub tasusid USDT-des (USD Tether), maksab Deribit sidusettevõtte komisjonitasusid USDT-des.


Sidusettevõtte komisjoni struktuur

Periood

Tasud (%)

Rohkem infot

0-6 kuud

20%

Sidusettevõtted saavad esimese kuue kuu jooksul pärast registreerumist 20% tasust.

6+ kuud

10%

Sidusettevõtted saavad 10% tasust pärast registreerumist esimese kuue kuu jooksul.


Allahindluste struktuur sidusettevõtte poolt soovitatud kasutajatele

Periood

Tasud (%)

Rohkem infot

0-6 kuud

10%

Kasutaja saab esimese 6 kuu jooksul pärast registreerumist 10% allahindlust.

Lepingu loovutamine

Kuidas liituda sidusprogrammiga ja saada Deribiti partneriks
See leping on teie jaoks isiklik. Te ei tohi oma käesolevast lepingust tulenevaid õigusi loovutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui loovutate oma õigused, nagu juhtuks, kui teie kontot kasutaks keegi teine ​​peale teie, vastutate meie ees kõigi selle lepingu alusel makstavate komisjonitasude eest. Võime selle lepingu igal ajal üle anda.


Reklaamipoliitika

Teil ei ole lubatud paigutada Deribiti reklaame ega viitelinke Ameerika Ühendriikide, Kanada, Hollandi või mõne muu riigi (avalikele) veebisaitidele. Nõustute austama oma elukohariigi ja mis tahes muu riigi väärtpaberiseaduse ning muude kehtivate seaduste ja määrustega pakutavat kaitset.Garantiide hüvitamine

Saate aru, et Deribit ei garanteeri ega ennusta nimetatud teenustest mingit kasumit ega vastust. Nõustute kaitsma Deribiti mis tahes liiki või laadi kaotuste, nõuete, kulude, kohtuvaidluste, kahjude, kulude, nõuete või kohustuste eest, mis tahes liiki või laadi mis tahes kahjude, nõuete, kulude, kohtuvaidluste, kahjude, kulude, nõuete või kohustuste eest, mis võivad Deribiti objektiks saada, mis tuleneb või on mis tahes viisil seotud sellega. käesoleva lepingu alusel pakutavate teenuste kasutamine. See hüvitis kehtib igal juhul ja hõlmab ilma piiranguteta advokaaditasusid, kulusid ja kulusid, mis on tegelikult kantud selliste kahjude, nõuete, kulude, hagide, kahjude või kohustuste eest kaitsmisel või nende täitmisele pööramisel.


Tingimuste muutmine

Jätame endale õiguse käesoleva lepingu tingimusi vastavalt vajadusele muuta. Meie teenuste kasutamine pärast nimetatud muudatusi tähendab nende uute tingimustega nõustumist. Kui te uute tingimustega ei nõustu, võite selle lepingu lõpetada.


Konto muudatustest teatamine

Nõustute andma meile muud selle teenuse kasutamisega seotud teavet, mida me vajalikuks või soovitavaks peame. Nõustute meid teavitama, kui teie aadress, e-posti aadress, telefoninumber või arveldusinfo muutuvad.


Teatised

Kõik käesoleva lepingu kohased teated, taotlused, nõudmised ja muud teated peavad olema kirjalikud ja need loetakse edastatuks kättetoimetamise päeval: kui need edastatakse isiklikult poolele, kellele teatatakse; kui saadeti e-posti teel.


Lõpetamine

Kui saame teada käesolevate tingimuste rikkumisest või tõenäolisest rikkumisest, püüame teid sellest teavitada. Kui te ei võta viivitamatult meid rahuldavaid parandusmeetmeid või tingimuste tõsise rikkumise korral, jätame endale õiguse teie konto viivitamatult sulgeda. Kui kasutate meie teenuseid mis tahes hulgimeilikampaania osana, suletakse teie konto kohe ja ilma hoiatuseta. Hulgipostituse tõttu võidakse teile määrata trahvid ja kohtumenetlused.


Üldsätted

Kui mis tahes käesolevate Tingimuste säte on või muutub ebaseaduslikuks, tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta selline kehtetus ülejäänud Tingimuste kehtivust. Asendame sellise kehtetu sätte sellise muu sättega, mis kõigis aspektides kehtides omab võimalikult sarnast mõju asendatud sättele.

See leping kujutab endast kogu meie vahel sõlmitud lepingut, mis puudutab selle sisu, ja asendab kõik meie varasemad kokkulepped, esitused ja arusaamad.

Ükski käesoleva lepingu täiendamine, muudatus või muudatus ei ole siduv, välja arvatud juhul, kui mõlemad pooled on kirjalikult vormistanud.

Meie suutmatust või viivitusi nende teenusetingimuste mis tahes sätte jõustamisel või nendest teenusetingimustest tulenevate õiguste teostamisel ei tõlgendata meie õigustest loobumisena.

Neid teenusetingimusi ja kõiki lepinguid, millele need teenusetingimused kehtivad, reguleerivad Madalmaade seadused. Kõik teie ja meie vahel tekkida võivad vaidlused võidakse esitada eranditult Hollandi Amsterdami kohturingkonna pädevale kohtule.
Thank you for rating.