Deribit Gahunda yo Kwiyunga - Deribit Rwanda - Deribit Kinyarwandi

Nigute ushobora kwinjira muri Gahunda ya Affiliate no kuba Umufatanyabikorwa muri Deribit


Gahunda yo Kwiyunga

Nigute ushobora kwinjira muri Gahunda ya Affiliate no kuba Umufatanyabikorwa muri Deribit
Deribit yemerera abayikoresha kuba abanyamurwango wohereza abakoresha bashya kurubuga rwacu. Aba bakoresha barashobora kwinjiza amafaranga ashingiye kumafaranga yubucuruzi yakusanyijwe na Deribit. Ishami rishobora kwinjiza kugeza kuri 20% yaya mafaranga .

Abakoresha bashya biyandikishije binyuze mumurongo wemewe bazabona kugabanyirizwa 10% kumafaranga yubucuruzi mumezi atandatu yambere.


Nigute ushobora kuba umunyamuryango?

Kugirango ukoreshe porogaramu ifatika kuri konte yawe, kanda kumazina yawe ukoresha (hejuru iburyo), jya kuri "Konti yanjye" hanyuma ukande "Affiliate". Kugira ngo ubigiremo uruhare, ugomba kwemeranya muri rusange muri serivisi rusange hamwe n’ibisabwa mu magambo arambuye hepfo. Nigute ushobora kwinjira muri Gahunda ya Affiliate no kuba Umufatanyabikorwa muri Deribit


Amagambo

Urabyemera:
(1) gukoresha serivisi zacu muburyo bwimyitwarire no kubahiriza amahame yabaturage;

(2) kubahiriza uburinzi buteganywa n'amategeko n'amabwiriza akurikizwa;

.

(4) kubahiriza amategeko arengera amategeko ateganywa n’uburenganzira, amategeko y’ibanga ry’ubucuruzi, cyangwa andi mategeko arengera umutungo bwite mu by'ubwenge;

(5) kwakira imeri z'ubucuruzi ziturutse muri twe; (6) kutiyunga kugirango ubone inyungu kubucuruzi bwawe bwite.


Komisiyo

Nigute ushobora kwinjira muri Gahunda ya Affiliate no kuba Umufatanyabikorwa muri Deribit
Twemeye kukwishura igice cyishamikiye kumafaranga yubucuruzi ('Komisiyo') kugurisha ibicuruzwa byakozwe nawe. Abakoresha bashya biyandikisha binyuze mumurongo wemewe bazabona kugabanyirizwa 10% kumafaranga yubucuruzi mumezi 6 yambere.

Niba Deribit ikusanyije amafaranga muri BTC (Bitcoin), Deribit izishyura komisiyo ishinzwe muri BTC. Niba Deribit ikusanyije amafaranga muri ETH (Ethereum), Deribit izishyura komisiyo ishinzwe muri ETH. Niba Deribit ikusanyije amafaranga muri USDT (USD Tether), Deribit izishyura komisiyo ishinzwe muri USDT.


Imiterere ya Komisiyo ishinzwe

Ikiringo

Amafaranga (%)

Andi Makuru

Amezi 0-6

20%

Abashoramari bahabwa 20% byamafaranga yamezi atandatu yambere nyuma yo kwiyandikisha.

Amezi 6+

10%

Abashoramari bahabwa 10% byamafaranga nyuma y amezi atandatu yambere yo kwiyandikisha.


Imiterere yo Kugabanuka kubakoresha Byoherejwe na Affiliate

Ikiringo

Amafaranga (%)

Andi Makuru

Amezi 0-6

10%

Umukoresha yakira 10% kugabanyirizwa amezi 6 yambere nyuma yo kwiyandikisha.

Igenwa ry'amasezerano

Nigute ushobora kwinjira muri Gahunda ya Affiliate no kuba Umufatanyabikorwa muri Deribit
Aya masezerano ni ayawe wenyine. Ntushobora gutanga uburenganzira bwawe muri aya masezerano utabanje kubiherwa uruhushya rwanditse. Niba ugenera uburenganzira bwawe, nkuko byagenda mugihe undi muntu utari wokoresha konte yawe, uzakomeza kutubariza komisiyo iyo ari yo yose igomba gutangwa naya masezerano. Turashobora gutanga aya masezerano igihe icyo aricyo cyose.


Politiki yo Kwamamaza

Ntiwemerewe gushyira amatangazo ayo ari yo yose cyangwa imiyoboro ya Deribit ku mbuga iyo ari yo yose (rusange) yo muri Amerika, Kanada, Ubuholandi, cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Uremera kubahiriza uburinzi buteganywa n’amategeko agenga impapuro n’andi mategeko n'amabwiriza akurikizwa mu gihugu utuyemo ndetse no mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose.Indishyi

Urumva ko Deribit idashobora kwemeza cyangwa guhanura ubwoko ubwo aribwo bwose bw'inyungu cyangwa igisubizo kiva muri serivisi zavuzwe. Uremera gufata Deribit ntacyo bitwaye mubihombo byose, ibisabwa, amafaranga, imanza, ibyangiritse, ikiguzi, ibisabwa cyangwa imyenda, hamwe cyangwa byinshi, ubwoko ubwo aribwo bwose, kamere Deribit ishobora guhinduka ingingo ikomoka cyangwa ifitanye isano muburyo ubwo aribwo bwose imikoreshereze ya serivisi zitangwa muri aya masezerano. Iyi ndishyi ikoreshwa muri buri rubanza kandi ikubiyemo, nta mbogamizi, igihembo cya avoka, amafaranga n'amafaranga yakoreshejwe mu kurengera cyangwa gushyira mu bikorwa ibyo bihombo, ibirego, amafaranga yakoreshejwe, ikirego, indishyi cyangwa imyenda.


Guhindura amategeko Ibisabwa

Dufite uburenganzira bwo guhindura ingingo n'amasezerano y'aya masezerano nkuko bikenewe. Gukoresha serivisi zacu nawe nyuma yo kuvuga impinduka bigize ukwemera ayo magambo mashya. Niba utemeye amategeko mashya, urashobora guhagarika aya masezerano.


Kumenyesha Impinduka za Konti

Uremera kuduha andi makuru ajyanye no gukoresha iyi serivisi nkuko tubona ari ngombwa cyangwa twifuzwa. Uremera kutumenyesha niba aderesi yawe, aderesi imeri, numero ya terefone, amakuru yo kwishura ahinduka.


Amatangazo

Amatangazo yose, ibyifuzo, ibisabwa, hamwe n’itumanaho rindi muri aya masezerano bigomba kuba byanditse kandi bizafatwa nkaho byatanzwe ku munsi byatangiweho: iyo bishyikirijwe ku giti cye umuburanyi ugomba kumenyeshwa; niba yoherejwe na imeri ya imeri.


Kurangiza

Niba twize kurenga cyangwa birashoboka kurenga kuri aya Mabwiriza, tuzagerageza kukumenyesha. Niba udafashe ingamba zo gukosora byihuse, biradushimishije, cyangwa mugihe habaye ukurenga gukabije kwamasezerano, turabika uburenganzira bwo guhagarika konte yawe ako kanya. Niba ukoresheje serivisi zacu mubice bimwe byo kwamamaza imeri, konte yawe izahita ihagarikwa kandi nta nteguza. Urashobora kandi guhanishwa ihazabu nibikorwa byemewe nigisubizo cya imeri yawe myinshi.


Ingingo Rusange

Niba igihe icyo ari cyo cyose ingingo zose z’aya Mabwiriza ari cyangwa zitemewe, zidafite agaciro cyangwa zitemewe, ubwo butemewe ntibuhindura agaciro k’ibisigaye mu Mategeko. Tuzasimbuza izo ngingo zitemewe nizindi ngingo, zifite agaciro muri byose, zizagira ingaruka zishoboka zishoboka nizindi ngingo zasimbuwe.

Aya masezerano agize amasezerano yose hagati yacu ajyanye nibibazo byayo kandi asimbuye amasezerano yacu yose yabanje, abahagarariye, hamwe no gusobanukirwa.

Nta nyongera, guhindura, cyangwa guhindura aya masezerano bigomba kubahirizwa keretse byakozwe mu nyandiko n'impande zombi.

Kunanirwa cyangwa gutinda kwacu kugirango dushyire mu bikorwa ingingo zose z’aya Masezerano ya Serivisi cyangwa gukoresha uburenganzira ubwo ari bwo bwose muri aya Masezerano ya serivisi, ntabwo bizafatwa nko kureka uburenganzira ubwo aribwo bwose.

Aya Masezerano ya Serivisi n'amasezerano yose aya Masezerano akurikizwa agengwa n'amategeko y’Ubuholandi. Amakimbirane yose ashobora kuvuka hagati yacu natwe arashobora gushyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha bw'akarere k'ubucamanza Amsterdam, Ubuholandi.
Thank you for rating.